ISO sertificēts valodu pakalpojumu uzņēmums ar 25 gadu pieredzi

Diplomu, atestātu un citu izglītības dokumentu tulkošana

Mūsdienu  mobilajā darba un izglītības pasaulē mēs meklējam un atrodam izglītības un darba iespējas citās valstīs. Tāpēc pieaug pieprasījums arī pēc izglības dokumentu tulkojumiem, jo jaunā mācību iestāde vai darba vieta pieprasa izglības diploma vai atestāta tulkojumu mērķa valsts valodā.  Latvijā studē ar daudz ārvalstu studentu, kuri, pabeidzot studijas, vēlas savu izglītības dokumentu tulkojumus  savas mītnes zemes valodā. 

Ja jums nepieciešami kvalitatīvi izglītības dokumentu tulkojumi, tad Ziemeļvalstu un Baltijas  tulkošanas birojs Baltic Media Rīgas centrā ir labākā izvēle, saņemt profesionālu un apdrošinātu  valodu pakalpojumu.

Šos tulkojumus veiks zvērināti tulki/tulkotāji vai/un tos apliecinās notārs.

Vairāk par to, kā tiek veikti notariāli apstiprināti  tulkojumi, lasiet šeit.

Mūsu klientu vidū ir prestižāko Latvijas un citu valstu ģimnāziju un augstskolu absolventi. 

Mums ir pieredze un kompetence veikt  visa veida izglītības dokumentu notariāli apstiprinātus tulkojumus. Visbiežāk veiktie notariālie tulkojumi šajā jomā ir:

  • augstskolu, universitāšu, koledžu, bakalaura, maģistra, doktora un citu augstākās izglītības dokumentu  notariāli tulkojumi;
  • profesionālās izglītības mācību iesāžu diplomu un atestātu notariāli  tulkojumi;
  • arodizglītības un vidējo speciālo mācību iestāžu diplomu un atestātu notariāli  tulkojumi;
  • vidējās izglītības diplomu un atestātu notariāli tulkojumi;
  • sekmju izrakstu notariāli  tulkojumi;
  • un  citu veidu mācību un izglītības dokumentu notariāli  tulkojumi.

 

Daži no mūsu klientiem