ISO sertificēts valodu pakalpojumu uzņēmums ar 30 gadu pieredzi

Tulkošanas biroji | Kā izvēlēties labāko?

Tulkošanas bioji ir plaši pieejami. Bet kā atrast īsto tieši jūsu vajadzībām?

Tulkošanas un citu valodu pakalpojumu uzņēmums "Baltic Media Ltd." sniedz jums īsu pamācību pareizai tulkošanas biroju izvēlei

Vai jūs zināt, kā pasūtīt tulkojumu un pareizi izvēlēties uzņēmumu, kurš palīdzēs jums iztulkot līgumus, instrukcijas vai izglītības dokumentus? Tulkošanas darbs var radīt neskaidrības, tādēļ ir vēlams, lai klients sniegtu tulkotājam pēc iespējas vairāk informācijas vēl pirms projekta uzsākšanas.

Tulkojumu cenas tulkošanas birojā Baltic Media. Kā tiek aprēķinātas tulkošanas un citu pakalpojumu cenas?Valodu pakalpojumu uzņēmums Baltic Media Ltd. ir vadošais tulkošanas birojs Ziemeļeiropā, kas nodrošina digitālās (online)  tulkošanas un lokalizācijas, kā arī valodu apmācības pakalpojumus un specializējies Ziemeļvalstu un Baltijas valstu valodās. Tā galvenā specializācija ir tulkojumi no/uz Ziemeļeiropas (tostarp skandināvu, baltu un slāvu) valodām.

 

1. Valoda
Pareizi izvēlēta mērķa valoda vai tās paveids var būtiski ietekmēt darba stilu un teksta izskatu (piemēram, britu vai amerikāņu angļu valoda, Brazīlijas portugāļu valoda, Portugāles portugāļu valoda u.c.).


2. Kādam nolūkam ir nepieciešams tulkojums
Jums ir konkrēti jānorāda, kādam nolūkam ir nepieciešams tulkojums: iekšējai vai ārējai lietošanai, pārdošanas brošūra, līgums vai cits tulkojums. Dokumentos, kuri paredzēti ārējai lietošanai, kā brošūras, mājas lapas teksti, reklāmas teksti u.tml., ir jāpievērš īpaši liela nozīme avota teksta transkreācijai, t.i., radošai nevis burtiskai tulkošanai.


3. Mērķauditorija
Teksta stils un pat izvēlētā terminoloģija var atšķirties gadījumos, kad teksts ir paredzēts nozares speciālistu vajadzībām, kas pilnībā pārzina specifisko leksiku un terminoloģiju. Pavisam citādi var veidoties tulkojums, kas paredzēti vienkāršam pircējam. Jebkurā gadījumā tulkojumam ir jābūt uzrakstītam lasītājam saprotamā valodā.


4. Tematika un apjoms
Informācija par tematiku un teksta sarežģītības pakāpi, lai tulkotājs varētu izlemt par savu atbilstību šim darbam. Vēlams nosūtīt tekstu novērtēšanai.


5. Formāts
Vai tulkojums būs nepieciešams kā vienkāršs teksta dokuments (WORD, TXT, EXCEL u.tml.) vai arī nepieciešama maketēšana un izkārtošana (PDF, CDR u.tml)? Vai teksts tiks apstrādāts vēlākai drukāšanai vai ievietošanai interneta vietnē?

6. Saprotams rakstītais teksts
Tulkotājam ir jāsaņem skaidrs un saprotams teksts, jo nesalasāma dokumenta tulkojums nebūs precīzs, kas ir sevišķi svarīgi tulkojot juridiska vai medicīniska rakstura dokumentus. Avota teksts var būt gan elektroniskā formā (disketē vai nosūtīts pa e-pastu) vai arī izdrukāts uz papīra. Avota teksta kvalitātei ir ļoti liela nozīme, jo pat viens komats var izmainīt visu teksta būtību un struktūru.


7. Piegāde
Pirms projekta uzsākšanas ir jāprecizē tulkojuma iesniegšanas termiņš, piegādes formāts (WORD, EXCEL, PDF vai sašūts un notariāli apstiprināts tulkojums u.c.), tulkojuma saņemšanas veids (pa e-pastu, pastu, ar kurjeru vai citā veidā).


8. Palīgmateriāli
Tulkošanas darbu atvieglo jebkādi palīgmateriāli, ko jūs varat sniegt tulkotājam. Par palīgmateriāliem uzskatāmi līdzīgu produktu apraksti, iepriekšējiem tulkojumiem izmantotās tulkošanas atmiņas, uzņēmumā izstrādāto un lietoto terminu saraksti, vispārīga informācija par pašu pasūtītāju (gada pārskati, brošūras u.c.). Ja tulkotājam ir viegli pieejami palīgmateriāli, tad viņam/viņai ir vieglāk atrast un tulkojumā pielietot to terminoloģiju, kuru izmanto jūsu nozarē vai uzņēmumā.


9. Kontaktpersonas un kontaktinformācija
Pilnīgai teksta sapratnei tulkotājam var būt nepieciešams sazināties ar kādu kontaktpersonu jūsu uzņēmumā, kas ir attiecīgās nozares speciālists vai ir atbildīgs par attiecīgo projektu. Nozares speciālistu konsultācijas var būt sevišķi noderīgas gadījumos, kad ir jātulko sarežģīti tehniski teksti vai iekārtu apraksti un kad izpratne par iekārtas uzbūvi un darbības principiem ir būtiska pareiza tulkojuma veikšanai.


10. Lokalizācija
Pārrunājiet ar tulkotāju, vai tulkojums jāpielāgo mērķvalodas videi, vai teksts ir paredzēts kādam noteiktam mērķim vai cilvēku grupai.


11. Pietiekošs darba laiks
Plānojiet projektu tā, lai tulkotājam būtu pietiekoši daudz laika veikt darbu. Loģiskai teikumu un domas formulēšanai ir nepieciešams laiks. Ja ir nepieciešama steidzama tulkojuma piegāde, pastāv risks, ka tulkojumam būs zemāka kvalitāte, jo tulkošanas nozarē vienmēr pastāv cilvēciskais faktors – pat vislabākais tulkotājs steigā var pieļaut neuzmanības kļūdas, kuras steidzama piegādes termiņa dēļ ne vienmēr būs laiks novērst vai izlabot.


12. Teksta pārbaude
Pārbaudiet tulkojumu un novērtējiet tā kvalitāti. Informējiet jūsu projektu vadītāju, ja pēc tulkojuma saņemšanas tajā veicāt vēl kādas izmaiņas, lai tās varētu ņemt vērā turpmākajos projektos. Teicamu kvalitāti sniedz tikai ilgtermiņa sadarbība un veiksmīga komunikācija starp visām projektā iesaistītajām pusēm.


13. Profesionālā sadarbība
Palūdziet, lai tulkojumu veic tulks, kuram ir bijusi pieredze attiecīgās jomas tekstu tulkošanā.
Nostiprinoties sadarbībai starp jūsu uzņēmuma pārstāvi un tulkojumu projektu vadītāju, mēs vienmēr varēsim ņemt vērā jūsu vēlmes, ievērot jums pieņemamu stilu un terminoloģiju. Tas būs izdevīgi visiem!


14. Ilgtermiņa sadarbība
Tulkošana var notikt tikai tad, ja izveidojas veiksmīga sadarbība starp projektu vadītāju, tulkotāju un pasūtītāju. Pat ja tulkotājs ir attiecīgas valodas speciālists un lieliski pārzina konkrēto nozari, viņš tomēr nevar zināt pilnīgi visu. Tulkotāji bieži specializējas kādas konkrētas nozares tekstu tulkošanā, taču viņi ne vienmēr zina, kādus izteicienus un terminus attiecīgais uzņēmums uzskata par labākiem un izmanto. Tāpēc šāda sadarbība ir svarīga. Veiciet vienu vai vairākus pārbaudes darbus, tādējādi pārbaudot attiecīga tulkotāju atbilstību. Tas būs labs ieguldījums veiksmīgai sadarbībai turpmāk!


15. Dzimtā valoda
Liela daļa tulkotāju pārvalda vairākas valodas, taču katram no mums ir tikai viena dzimtā valoda. Tulkojot specializētus tekstus, kas paredzēti ārējai lietošanai, vienmēr pieprasiet, lai tulkojumu veiktu cilvēks, kam tulkojuma mērķa valoda ir dzimtā valoda vai kurš dzīvo/strādā valstī, kur tulkojuma mērķa valoda ir valstī vai sadzīvē plaši pielietota valoda. Tādējādi teksts tiks iztulkots, ievērojot attiecīgās valodas tradīcijas un būs daudz plūstošāks.


16. Pielietojums
Tulkojumu bieži veic noteiktam mērķim. Sazinieties ar tulkotāju, ja vēlaties veikt izmaiņas tekstā.

Kāpēc tulkošanas birojs Baltic Media ir jūsu labākā izvēle?

Kā samazināt jūsu tulkošanas izmaksas, neupurējot kvalitāti?

Kāpēc vajadzētu izvēlēties profesionālus tulkotājus?

Saņem vislabāko cenas piedāvājumu 15 minūtēs 

Informācijas pieprasījums 

E-pasts

Tulkošana, lokalizācija un transkreācija soli pa solim ISO sertificētajā Ziemeļvalstu un Baltijas valstu digitālajā tulkošanas birojā „Baltic Media“, kas specializējas  Ziemeļvalstu un Baltijas valstu valodās

Raksts tapis, izmantojot Zviedrijas Profesionālo tulkotāju asociācijas (SFÖ – Swedish Association of Professional Translators) sagatavoto materiālu.
 

Lai saņemtu cenas piedāvājumu par Jus interesējošo pakalpojumu, lūdzu, sazinieties ar mums, izmantojot bezmaksas cenu pieprasījuma formu!

Daži no mūsu klientiem