ISO sertificēts valodu pakalpojumu uzņēmums ar 25 gadu pieredzi

Multilingvāls juridisko dokumentu tulkošanas serviss | Baltic Media Ltd

Juridiskie tulkojumi | Tulkošanas birojs Baltic Media

Mūsu ciešā sadarbība ar vairāk kā 2500 pieredzējušiem un augstu kvalificētiem tulkotājiem visā pasaulē ļauj sniegt labākos juridisko dokumentu tulkošanas pakalpojumus populārākajās valodu kombinācijās.
 

Juridisko tekstu tulkošanas pakalpojumi: kompetences jomas

SIA „Baltic Media Ltd.” piedāvā juridisko tekstu tulkošanas pakalpojumus šādās jomās:
 • Komunikācija, mediji un tehnoloģijas
 • Izglītība
 • Enerģētika un dabas resursi
 • Finanses
 • Naktsmītnes un atpūta
 • Apdrošināšana
 • Zinātnes par dzīvību
 •  Valsts sektors
 • Nekustamais īpašums
Mūsu augstu kvalificētie tulkotāji specializējas šādās jomās:
 • Konkurence un ES
 • Banku lietas un finanses
 • Kapitāla tirgi
 • Korporatīvā joma
 • Strīdu izšķiršana
 • Nodarbinātība un pabalsti
 • Vide un klimata pārmaiņas
 • Eiropas konkurence un reglamentēšana
 • Finanses
 • Apdrošināšana
 • Intelektuālais īpašums
 • Tiesvedība
 • Privātkapitāls
 • Projekti
 • Nekustamais īpašums
 • Nodokļi

 

Juridisko dokumentu tulkošana vienuviet | Tulkošanas birojs Baltic Media

Tulkošanas uzņēmums SIA „Baltic Media Ltd.” piedāvā pakalpojumus vienuviet, kas nozīmē, ka visi juridisko dokumentu tulkošanas posmi tiek veikti vienā vietā un īsā laikā.
 
Pakalpojumi vienuviet:
 1. Tulkošana

 2. Rediģēšana/koriģēšana

 3. Gala pārbaude/apliecināšana

 

Tulkojumu notariāli apliecinājumi | Tulkošanas birojs Baltic Media

Tulkošanas uzņēmums SIA „Baltic Media Ltd.” piedāvā arī zvērinātu tulkotāju veiktus juridisko dokumentu tulkošanas pakalpojumus ar zvērināta notāra apliecinājumu.

Ir pieejami četri apliecinājuma veidi:
 • Notarizēšana
 • Apostille
 • Apliecinājums ar uzņēmuma zīmogu
 • Tulkotāja apliecinājums
 
Ja tulkojumam nav nepieciešams notariāls apliecinājums vai notārs to kāda iemesla pēc nevar apliecināt, mēs varam nodrošināt arī zvērināta tulkotāja apliecinājumu.
Dažos gadījumos pirms tiek veikts tulkojums un notariāls apliecinājums dokuments ir jālegalizē, t. i., jāapliecina tā autentiskums.
Apliecināti dokumenti ir derīgi visās Eiropas Savienības dalībvalstīs (saskaņā ar ES Pakalpojumu direktīvu)

 

Klientu apkalpošana | Tulkošanas birojs Baltic Media

Mēs zinām, cik svarīgs mūsu klientiem ir laiks. Šī iemesla dēļ Baltic Media atbild uz klientu pieprasījumiem vai jautājumiem 15 minūšu laikā. Mēs taupām klientu laiku un sniedzam tikai būtisko informāciju.

 

Tulkojumi saskaņā ar standartu ISO 9001:2015 | Tulkošanas birojs Baltic Media

Tulkošanas pakalpojuma cena ietver pieredzējuša un kvalificēta tulkotāja veiktu tulkojumu, kā arī kvalitātes pārbaudi saskaņā ar starptautisko standartu ISO 9001:2015 – rediģēšana, korekcija, kā arī piegāde klientam noteiktajā termiņā un atbilstošā formātā, tādējādi ar klienta pasūtījumu strādā vairāki darbinieki – projektu vadītājs, tulkotājs, redaktors un, ja nepieciešams, arī terminologs un/vai jomas eksperts.

 

Jūsu dokumentu konfidencialitāte un drošība | Tulkošanas birojs Baltic Media

Mēs sadarbojamies ar piegādātājiem, kuri ir parakstījuši konfidencialitātes līgumus un vienošanās par informācijas neizpaušanu, tādējādi visa jūsu informācija pie mums ir drošībā.

 

Tulkojumu apdrošināšana | Tulkošanas birojs Baltic Media

Visi jūsu valodu pakalpojumi ir apdrošināti. Mēs sniedzam tiesisko apdrošināšanu, kas sedz zaudējumus trešās personas īpašumam un veselībai.

 
Zvaniet mums jau šodien pa tālruni +371 67 224 327 vai sūtiet e-pastu uz [email protected], lai uzzinātu, kādu palīdzību mēs varam jums piedāvāt juridisko tekstu tulkošanas jomā.

Daži no mūsu klientiem