ISO sertificēts valodu pakalpojumu uzņēmums ar 25 gadu pieredzi

Ko mēs saprotam ar vārdu „kvalitāte”

Translation quality - Baltic Media Ltd

Mūsu klientiem ir augstas prasības attiecībā uz tulkošanas un lokalizācijas pakalpojumu kvalitāti, un bieži mums tiek vaicāts, kā mēs nodrošinām valodu pakalpojumu un gala produktu kvalitāti. Tāda ir mūsu atbilde uz šo jautājumu:

 
Mūsu uzņēmums ir sertificēts saskaņā ar ISO 9001:2008 kvalitātes standartu, un uzņēmuma kvalitātes auditu veic neatkarīgs auditors „SGS Group” (www.sgs.com).
 
Mums ir stingri kvalitātes kontroles nosacījumi jaunu piegādātāju atlasei. Baltic Media ir ieviesusi savu tulkotāju testēšanas sistēmu. Galvenie kritēriji: lingvistiskā izglītība, vismaz 5 gadu pieredze tulkošanā, atsauksmes no citiem klientiem un testa tulkojums. Sākotnējā posmā tiek izvirzīti nosacījumi, kuri tulkotājam jāizpilda, lai tas varētu veikt testa tulkojumu. Tie ir šādi:
  • Valoda, kurā tulkotājs tulko, ir viņa dzimtā valoda;
  • Tulkotājam ir augstākā izglītība vai vismaz 5 gadu praktiska pieredze tulkošanā jomās, kurās viņš specializējas;
  • Pierādījumi par iepriekšējo izglītību un sertifikāti;
  • Atsauksmes no klientiem vai atsauces uz citu uzticamu darba devēju.
 
Kad šo nosacījumu izpilde ir pārbaudīta, pretendentiem tiek lūgts iesniegt iepriekš tulkoto tekstu paraugus viņu specializācijas nozarēs – jurisprudence, ES lietas, IT, mārketings un reklāma vai jebkura cita nozare. Teksta paraugus izvērtē kāds no uzticamiem valodniekiem. Kandidātam tiek paziņots pozitīvs vai negatīvs rezultāts, un viņš tiek reģistrēts mūsu datu bāzē. Mūsu darba plūsmas process nodrošina to, ka jebkura tulkotāja darbs tiek regulāri novērtēts.
 
Mūsu piegādātāji veic tulkojumus tikai savā dzimtajā valodā un dzīvo valstī, kur šai valodai ir oficiālās valsts valodas statuss vai tā tiek plaši izmantota komunikācijā. Mēs izmantojam tikai pieredzējušus speciālistus ar augstāko lingvistisko izglītību un/vai praktisku pieredzi tulkošanā. Mēs slēdzam vienošanās ar visiem mūsu iegādātājiem, kas paredz īpašu atbildību pret darba kvalitāti, piegādes termiņiem un konfidencialitāti. Terminoloģijas datu bāžu un tulkošanas atmiņu izmantošana terminoloģijas kvalitātes kontrolei, ko veic projektu vadītājs un redaktors un/vai korektors ir būtiski posmi tulkošanas procesā. Katrs tulkošanas projekts sastāv no trīs posmiem: tulkošana, rediģēšana un korektūra, kā arī vietējā speciālista pārbaude pirms piegādes.
 
Turklāt, profesionālā civiltiesiskā apdrošināšana ir papildu garantija mūsu klientiem, jo tā sedz zaudējumus, kas radušiem tulkojumā ieviesušos kļūdu rezultātā. 
 
 © Baltic Media Ltd
Daži no mūsu klientiem