ISO sertificēts valodu pakalpojumu uzņēmums ar 30 gadu pieredzi

Profesore Sandra Veinberga | Komunikācijas kursi

 

Baltic Media Ltd. rīko Sandras Veinbergas vadītus komunikācijas, sabiedrisko attiecību un mediju pratības kursus:
1. slēgtos kursus (vienam konkrētam pasūtītājam, kas ir privātpersona, iestāde, organizācija vai firma un tamlīdzīgi),
2. atklātos kursus (vairākiem klientiem vienlaicīgi, ja šādus kursus izsludina šajā mājas lapā)
 

Baltic Media Ltd. komunikācijas lekciju kompleksa plāns ietver vairāku atšķirīgus lekciju kursu tipus:
A. Intensīvos kursus,
B. Padziļināto tēmu kursus,
C. Ievadkursus,
D. Neklātienes kursus ar interneta starpniecību.
 A. Intensīvie kursi paredzēti tiem, kas jau strādā savā specialitātē, taču jūt nepieciešamību papildināt savas zināšanas, iemaņas, dalīties savos uzskatos ar citiem un uzklausīt kolēģu viedokli. Kursu saturā ir teorētiskās un praktiskās nodarbības vairāku dienu garumā, pievēršoties specifiskai un konkrētai publisko attiecību sfērai. Lekcijas mijas ar praktiskajiem darbiem un grupu darbu, kas palīdz nostiprināt apgūtās iemaņas un pārbaudīt apgūto materiālu praksē.
Katrs intensīvais kurss notiks trīs dienas. Ik dienas no 10.00 līdz 14.00, (trīs mācību stundas ieskaitot, starpbrīžus).

1. Informēšanas stratēģijas PR praksē.
2. Personas PR, notikumu (events) mārketings un sponsorēšana.

 B. Padziļinātais PR teorijas un prakses kurss norisinās piecos ciklos.
Vienu nedēļu katru mēnesi. Nodarbības notiks 3 stundas ik dienas no plkst. 10.00 līdz 14.00 (ieskaitot starpbrīžus)
Četras dienas pēc kārtas (no pirmdienas līdz ceturtdienai).

1. Tēma (1. mēnesis)

Informācija kā noteicošā PR darba svira.

1.1. Informācija un tās iedarbības īpatnības:
- Konstruktīvas komunikācijas rentabilitāte,
- Atgriezeniskās saites nodrošinājums,
- Respektablums,
- Nepieciešamā un piedāvātā informācija
- Informācijas modeļi un veidols.

1.2. Produkts un PR:
- Stratēģiskā platforma un plānošana,
- Timing,
- Radošais aspekts,
- Darījuma komunikatīvā svira,
- Modes pieskāriens,
- Mediju segments,
- Izturība un sistemātiskums.

1.3. Informācija - krīzes situācijā:
- Profilakse,
- Darba rīki,
- Izejas ceļu veidošana un izmantošana,
- Krīzes novēršanas komunikatīvais ceļš,
- Krīzes grupas formēšana.
- Krīzes gatavības tests.

1.4. Komunikācijas aktualitātes un traucējumi:
- Informācijas daudzslāņainība un vienkāršojumi,
- Īstenība x komunikācija = uzņēmuma tēla ainas mehānisms
- Novecojušie modeļi
- Komerciālie mērķi kā komunikācijas orientieri
- Retorikas nosacījumi.

1.5. Vizuālā komunikācija.

2. Tēma (2. mēnesis).

Kontakti ar sabiedrību, pieļaujamā ietekme, PR ētika un jaunās darba normas.

2.1. Public Affairs un lobijisms:
- Redzamie un neredzamie ietekmētāji,
- Savrupo ietekmes arēnu veidošana,
- Paralēlie lēmumu pieņēmēji,
- Koncepcijas īstenošana.

2.2. PR, juridiskie aspekti, saite ar sabiedrību:
- Metodikas atšķirības.
- Stratēģiju veidošana,
- Stratēģiju realizēšana,
- Publisko kontaktu mērķi,
- Finansiālā komunikācija un biržas noteikumi.

2.3. PR īpatnības ārzemēs:
- Darījumu attiecību atšķirības,
- PR žanru izmantošanas atšķirības dažādās valstīs,
- PR darbs ārzemēs.

2.4. Specifisku žanru aizņemšanās un to naturalizācija.

2.5. Vēsturiskā PR žanru evolūcija un aktualitāšu nesakritība.

3. Tēma (3. mēnesis)

PR misija dažādās tirgus situācijās.

3.1. Produkta „viesizrādes”;
- Jauna produkta parādīšanās tirgū,
- Produkta piedāvājums esošās sistēmas ietvaros,
- Preču zīmes spilgtināšana,
- Preču zīmes īpašību pasvītrojums,
- Preču zīmes profila nomaiņa,
- PR rīcībspēja.

3.2. PR un reklāma
- Pirktā un bezmaksas publicitāte,
- PR un reklāmas attiecību problēmas.

3.3. PR darba plānošana, realizācija
- Reāli un nereāli plāni, mērķi un stratēģijas,
- Realizācijas stūrakmeņi,
- Informatīvais materiāls, ziņas presei, mediju saraksts,
- Ilustrācijas, fotogrāfijas, filmas

3.4. PR darba novērtējums
- Novērtējuma iespēja un metodes
- Reklāmas metode
- Kvalitātes metode
- Publikas efekta metode

3.5. Citas, mazāk izplatītas PR darba vērtējuma metodes

4. Tēma (4. mēnesis)

PR iespējas reklāmas pārsātinājuma apstākļos

4.1. Zināšanu PR un darbs ar medijiem:
- Bāzes faktu atlase un veidošana,
- Pienākumu sadale,
- PR speciālista funkcijas

4.2. Pārspīlējumi un jauni ceļi:
- Pārmērīgā aizraušanās ar iespiestajiem medijiem,
- Piecas jaunās PR darba metodes,
- Darbs ar PR birojiem jeb pašdarbība,

4.3. Iekšējais PR:
- Iekšpolitikas koordinācija,
- Reglamenta izveidošana,
- Pasākumu matrica.

4.4.Komunikācija ar tekstu
- Intranets,
- Telefons un virtuālās sapulces.

4.5. Reklāmas un PR modernie imperatīvi.

5. Tēma (5. mēnesis)

Mediju kontakti

5.1. Jaunuma kritērijs:
- kas ir ziņa un kā veidojama ziņa medijiem,
- tiešie kontakti ar medijiem
- PR raksts
- Tikšanās ar medijiem (neformāla saruna, uzņēmuma apmeklējums, semināri, konferences)

5.2. Interviju situācijas:
- Iespiestajos medijos,
- Elektroniskajos medijos

5.3 Tiesības un iespējas interviju situācijā:
- Prasības,
- Saprātīga kritika,
- Intervijas procesa tehnika

5.4. Digitālais PR:
- Publiku noskaidrošana tīklā,
- Digitālās PR situācijas noskaidrošana
- Digitālā PR žanri

5.5. Mediju un PR konfrontācijas sekas moderno mediju areālā.
 C. Ievadkursi

PR un reklāmas komunikācija
PR pamatkurss

Ievadkursi paredzēti iesācējiem publisko attiecību jomā. Kursos netiek pieprasītas nekādas priekšzināšanas, taču interese un motivācija apgūstamās tēmas apguvei. Kursi notiks trīs dienas, no 10.00 līdz 14.00, (trīs mācību stundas ieskaitot, starpbrīžus).*
 D. Neklātienes kursi, ar interneta starpniecību.
Kursi notiek daļēji klātienē un daļēji ar interneta starpniecību.
To mērķis ir atvieglot mācību darbu un sniegt atbildes uz interesējošiem, konkrētiem jautājumiem no PR un mediju darba ikdienas prakses.
Kursu garums – 15 nedēļas.
 

Daži no mūsu klientiem