ISO sertificēts valodu pakalpojumu uzņēmums ar 30 gadu pieredzi

Secīgā tulkošana klātienē un tiešsaistē

 

Secīgā tulkošana (konsekutīvā tulkošana)Secīgā jeb konsekutīvā tulkošana ir ļoti izplatīta mutiskās tulkošanas forma, kad tulkojums tiek veikts runas pauzēs.

Tulks noklausās runas fragmentu un, parasti balstoties uz veiktajām piezīmēm, veic tulkojumu mērķvalodā. Tas ir vienkāršāks un klientam lētāks tulkošanas veids. Secīgā mutiskā  tulkošana parasti tiek izmantota lietišķās vai cita veida sarunās, kā arī konferencēs un citos pasākumos. Parasti pietiek ar vienu tulku, ja pasākums vienlaicīgi notiek vienā vietā.

Mutiskā tulkošana - Baltic Media Ltd. nodrošina gan sinhronās, gan secīgās (konsekutīvās) mutiskās tulkošanas pakalpojumus konferencēs, kongresos, semināros, izstādēs un citos forumos.

Ja jums nepieciešams sinhrons tulkojums konferencē vai citā pasākumā un turklāt vairākās valodās, tad  jārēķinās ar diviem tulkiem vienā valodas kombinācijā, jo sinhronās tulkošanas specifika prasa, tulkiem mainīties ik pēc 20 minūtēm. Vairāk par sinhrono tulkošanu lasiet šeit. 

 

Secīgā tulkošanu pa telefonu vai internetu (Zoom, Skype, Meet) 

Pieaugot pieprasījumam pēc mutiskās tulkošanas pakalpojumiem, tulkošanas uzņēmums Baltic Media Ltd. piedāvā jaunu, kvalitatīvu pakalpojumu – tulkošanu pa telefonu vai internetu (Skype, Zoom, Meet) vairāk nekā 150 valodu kombinācijās.


Kā darbojas secīgā tulkošana online?

Klients sazinās ar projektu vadītāju un vienojas par tulkošanas pakalpojuma sniegšanas laiku un valodu kombināciju, kurā tulkojums būs nepieciešams, kā arī sniedz informāciju par tulkojamā teksta tematiku un citu specifisko informāciju.

Noteiktajā laikā, klienta pārstāvji un tulks iezvanās mūsu sistēmā un mutiskā tulkošana var sākties. Process ir tieši tāds pats, kā jebkurai secīgajai (konsekutīvajai) tulkošanai – tulks secīgi tulko atsevišķas sarunas frāzes un palīdz dažādās valodās runājošiem cilvēkiem saprasties. Šī tulkošanas tehnika tiek plaši izmantota pārrunās, vienošanās apspriešanā, informācijas iegūšanai ārvalstīs un citos biznesa darījumos.

Kāpēc tulkošanas birojs Baltic Media ir jūsu labākā izvēle?

Kā samazināt jūsu tulkošanas izmaksas, neupurējot kvalitāti?

Kāpēc vajadzētu izvēlēties profesionālus tulkotājus?

Saņem vislabāko cenas piedāvājumu 15 minūtēs 

Informācijas pieprasījums 

E-pasts

 

 

 

© Baltic Media Ltd
 

 
Daži no mūsu klientiem