ISO sertificēts valodu pakalpojumu uzņēmums ar 25 gadu pieredzi

Slāvu valodas, kurās tulko tulkošanas birojs Baltic Media: krievu, poļu, baltkrievu, ukraiņu, čehu, slovāku, slovēņu, serbu, horvātu, maķedoniešu, bulgāru    

Slāvu valodas pieder indoeiropiešu valodu saimei, un tās ir dzimtās valodas slāviem, kuri cēlušies no Austrumeiropas.

Baltu-slāvu valodas visbiežāk iedala baltu un slāvu valodu grupās. Tomēr pagājušā gadsimta 60. gados krievu zinātnieki Vladimirs Toporovs un Vjačeslavs Ivanovs izdarīja šādus secinājumus: a) protoslāvu valoda izveidojās no perifērā tipa baltu dialektiem;

b) slāvu lingvistikas tips vēlāk veidojās no baltu valodu struktūrmodeļa;

c) slāvu struktūrmodelis ir baltu valodu struktūrmodeļa pārveides rezultāts.

Onomastikas liecības rāda, ka savulaik baltu valodās runāja daudz plašākā teritorijā, nekā tajās runā tagad — līdz pat Maskavai, un vēlāk tās aizstāja ar slāvu valodām.

Slāvu valodas iedala trīs apakšgrupās: austrumurietumu un dienvidu, kuras kopā veido vairāk nekā divdesmit valodas. Desmit no tām ir vismaz miljons runātāju un oficiāls statuss kā attiecīgās valsts valsts valodai: krievu, baltkrievu un ukraiņu (no austrumu grupas),  poļu. čehu un slovāku (no rietumu grupas), un slovāku, serbu-horvātu, maķedoniešu un bulgāru (no dienvidu grupas).

Daži no mūsu klientiem