ISO sertificēts valodu pakalpojumu uzņēmums ar 25 gadu pieredzi

Tekstu Lokalizācija (Lokalizēšana)Tekstu lokalizācija ir teksta vai programmatūras tulkošana jebkurā pasaules valodā, pielāgojot to konkrētās valodas kultūrvidei un ievērojot attiecīgā reģiona vietas īpatnības, tradīcijas un spēkā esošos likums.


Tas ir radošs process, kurā iesaistās dažādu jomu speciālisti un kura laikā jebkurš tulkošanai paredzētais materiāls, piemēram, datora programmatūra, uzņēmuma mājas lapa, lietošanas instrukcija vai apraksts, dažādi mārketinga materiāli u.c. tiek pielāgoti lietošanai atbilstošā patēriņa tirgū.

Informējiet projektu vadītāju, ja tulkojums ir jāpielāgo konkrētās mērķvalodas videi vai teksts ir paredzēts kādam noteiktam mērķim vai auditorijai.

Mēs nodrošinām tekstu lokalizācijas pakalpojumus visās Baltijas jūras reģiona un Eiropas valstu valodās

© Baltic Media Ltd

 

Daži no mūsu klientiem