ISO sertificēts valodu pakalpojumu uzņēmums ar 25 gadu pieredzi

Valodu pakalpojumu uzņēmums Baltic Media | Pamatvērtības

Valodu pakalpojumu birojs Baltic Media  savā darbībā ievēro šādas pamatvērtības:

 

 

  • Baltic Media par svarīgu mērķi uzskata ilglaicīgu attiecību veidošanu ar klientiem, klientu “izglītošanu” par viņu pirkto pakalpojumu specifiku un kvalitātes nodrošināšanas procesu.

 

  • Baltic Media par svarīgu uzskata progresīvas, demokrātiskas un tirgus apstākļiem piemērotas darba vides nodrošināšanu un augstas darba kultūras veicināšana uzņēmumā.

 

  • Baltic Media cenšas respektēt darbinieku un piegādātāju vēlmes, izturoties pret tiem ar cieņu, garantējot kvalifikācijas pilnveidošanas un izaugsmes iespējas, pozitīvi orientējot sociālo vidi, respektējot katra darbinieka un piegādātāja personību.


Baltic Media Ltd. cenšas, lai ne tikai klientiem, bet arī darbiniekiem un piegādātājiem būtu patīkami strādāt un sadarboties ar mūsu uzņēmumu.

 

Baltic Media Ltd.piedāvātie pakalpojumi tiek organizēti tā, lai pielāgotos klientu vajadzībām. Viena no būtiskākajām vajadzībām ir ātrs serviss. Ar mums var sazināties ārpus parastā darba laika.

 

Kvalitāte un ātrums – divi svarīgi faktori, kāpēc klienti uzticas Baltic Media Ltd.

 

Tulkojumi starptautiskajā Skandināvijas-Baltijas valodu pakalpojumu birojā Baltic Media | Augstākā līmeņa lingvistiskā kvalitāte

© Baltic Media Ltd

Daži no mūsu klientiem