ISO sertificēts valodu pakalpojumu uzņēmums ar 25 gadu pieredzi

Tulkošanas birojs Baltic Media Ltd. veic tulkojumus visās Eiropas Savienības (ES) oficiālajās valodās un no tām.

 

Tulkošanas pakalpojumi:
 • dokumentu tulkošana (instrukcijas, lietošanas pamācības, mārketinga materiāli, juridiski dokumenti);
 • mājas lapu tulkošana (mēs lokalizēsim jūsu mājas lapas saturu tā, lai tas būtu saprotams vietējos tirgos dažādās valodās);
 • programmatūru tulkošana (lietotāja interfeisa un atbalsta dokumentācijas tulkošana un darbības testēšana);
 • terminoloģijas tulkošana un daudzvalodu datu bāzes izveidošana;
 • audiovizuālu darbu tulkošana (filmu, datorspēļu tekstu tulkošana, subtitrēšana, ieskaņošana);
 • automātiskā tulkošana ar rediģēšanu (ja jums ir lieli tulkošanas apjomi, kuru tulkošanā var izmantot automātisko tulkošanu, mēs veiksim šo tulkojumu rediģēšanu un kvalitātes kontroli).

 

Rakstiskā tulkošana:

 • Juridiskie un finanšu teksti;
 • IT un telekomunikācijas;
 • Autorūpniecība un mašīnbūve;
 • Medicīna un farmakoloģija;
 • Tūrisms un ceļošana;
 • Masu mediji, reklāma, komunikācija, PR;
 • Mode un dizains;
 • Gastronomija;
 • Celtniecība un nekustamais īpašums;
 • Kosmētika un parfimērija;
 • Transports;
 • Lauksaimniecība u. c.

 

Mutiskā tulkošana:

Mutiskā tulkošana - Baltic Media Ltd. nodrošina gan sinhronās, gan secīgās (konsekutīvās) mutiskās tulkošanas pakalpojumus konferencēs, kongresos, semināros, izstādēs un citos forumos.
Baltic Media Ltd. rīcībā ir izglītoti un pieredzējuši tulki ar specializāciju visdažādākajās tēmās.
 

Notariāli apstiprināti tulkojumi:

Tulkošanas birojs Baltic Media Ltd. veic arī tulkojumu sagatavošanu ar zvērināta tulkotāja un zvērināta notāra apliecinājumu.
Veicot tulkojuma notariāli apliecināšanu tulkojums tiek cauršūts un apzīmogots kopā ar dokumenta oriģinālu vai notariāli apliecinātu dokumenta kopiju. Lai apliecinātu dokumenta kopiju, ir noteikti nepieciešams dokumenta oriģināls, lai to varētu iesniegt notāram.
 
Zvērināta tulka apliecinājumu veicam gadījumos, ja tulkojumam nav nepieciešamas notariāls apliecinājums vai arī ja tulkojumu jebkādu iemeslu dēļ notariāli apliecināt nav iespējams.
 
Pirms dokumenta tulkošanas un apliecināšanas atsevišķos gadījumos ir nepieciešama dokumentu legalizācija, t.i., to īstuma apliecināšana, ko veic Ārlietu ministrijas Konsulārajā departamentā.
 
Tulkojumi, kurus ir veicis zvērināts tulks vienā ES valstī  ir derīgi arī citā ES valstī saskaņā ar ES direktīvu.